Kurs psychoterapii – kryteria przyjęcia

Zapraszamy osoby:

  • posiadające dyplom lekarza lub psychologa,
  • z innym wykształceniem magisterskim w zakresie nauk humanistycznych i społecznych pracujące w miejscu gdzie psychoterapia jest wiodącą metodą leczenia.
  • Wskazane jest wstępne doświadczenie w pracy z pacjentami oraz przewidywana możliwość prowadzenia psychoterapii od 2 roku kursu.

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • doświadczenie zawodowe,
  • przygotowanie teoretyczne,
  • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
  • wstępne doświadczenia w stosowaniu psychoterapii,
  • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
  • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii.