Warto odwiedzić

Strona kursu psychoterapii Katedry Psychoterapii UJ CM
http://www.kurs-psychoterapii.pl/

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://www.mckp.uj.edu.pl/

Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
http://www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl/

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
http://ptp.malopolska.pl/